Con dấu công ty mộc

Chiếc đổi thay con dấu Chủ đầu tư

Mẫu thay đổi con dấu doanh nghiệpChiếc chuyển đổi con dấu doanh nghiệp khoản 3 Điều 44 Luật Công ty 2014 quy tắc việc quản lý, dùng và lưu giữ, đổi thay con dấu Doanh nghiệp làm theo quy định của Điều lệ cơ sở.

Quy định này đã được Luật Công ty 2020 bổ sung thêm căn cứ thực hiện. Theo đó, việc quản lý và lưu giữ con dấu còn được làm theo quy chế do C.ty, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của Công ty có dấu ban hành.

Nếu như Luật C.ty 2014 quy định con dấu được quản lý và lưu giữ theo Điều lệ cơ sở thì tại Khoản 3 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của C.ty khả năng cao tự ban hành quy chế đối mang việc dùng con dấu của mình.

Ngoài đó, quy cách mới còn giảm thiểu trường hợp dùng dấu của Công ty. Chiếc thay đổi con dấu Chủ đầu tư luật Doanh nghiệp 2014 hiện đang đưa cho phép con dấu được dùng trong các trường hợp theo quy tắc của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc dùng dấu.

Nhưng từ ngày 01/01/2021, hai bên trong giao dịch sẽ không được thỏa thuận về việc dùng con dấu mà chỉ được dùng con dấu trong các giao dịch theo quy tắc của pháp luật.

Chiếc chuyển đổi làm giả con dấu cơ sở

5/5 - (14 bình chọn)

Con dấu doanh nghiệp cá nhân - Giá làm dấu doanh nghiệp sắc nét

ping post