Phòng sơn ô tô tiêu chuẩn

Các kiểu bố trí thiết kế móng và bộ hút của phòng sơn ô tô

Đặt nổi: hầu hết phòng sơn nổi lên trên nền xưởng. Với cách đặt này khi xe vảo phòng sơn tốt nhất nên nắm tới cầu lên và cần phải nắm tới không gian phía trước rộng tặng việc điều chỉnh thẳng xe trước khi vào phòng. Đặt nổi yêu thích với các xưởng rộng và phòng sơn ô tô không bị che chắn phía trước. Đặt chìm: tất cả đế phòng sơn được đặt chìm xuống mặt nền xưởng. Cách đặt này tặng phép xe thường xuyên vào phòng sơn một cách dễ dàng hơn. Bộ cấp hút bố trí bên: Đây là cách bố trí tiêu chuẩn của phòng sơn, với cách bố trí này sự đồng đều của dòng khí khi lưu thông trong phòng đạt được tương đối hiệu quả Bộ cấp hút đặt sau: Sử dụng trong trường hợp không gian hai bên không đủ rộng, với cách bố trí này độ đồng đều của không khí trong phòng khó đạt được hơn só với cách bố trí bên trên.

Nguyên lý hoạt động của phòng sơn sấy xe ô tô

5/5 - (1 bình chọn)

Phòng sơn ô tô xe hơi

ping post